פסיכולוגיה יהודית

י"ג בטבת תשע"בשאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

ראיתי את התוכנית שלך "הרב והפרופסור". אני תמיד נהנה, רק פעם אחת אני חייב להודות "פצעתה לי את הלב" - כשדיברת על פסיכולוגיה יהודית. בבקשה תחקור את הנושא ותגיד לי שוב מה דעתך, כי אמא שלי היא פעילה מאד בתחום ואישית אני יודע שיש פסיכולוגיה יהודית. וחוץ מזה איך נוכל ללמוד על תורת הנפש מהגויים?? מהם אנחנו לומדים רוחניות? בבקשה תחקור ותגיד לי מה דעתך! כל המדברים על פסיכולוגיה יהודית מודים שהם לקחו את המתודות של המדע הכללי ותרגמו אותם ללכסיקון יהודי. אין כל בעיה ללמוד תורת הנפש של הגוים, וכן עשה הרמב"ם בספרו שמונה פרקים שכ-20 אחוזים ממנו הם העתקה מילה במילה מספרו של אבו נצר אלפארבי, ועוד רעיונות מהאתיקה אל ניקומאכוס של אריסטו. וכך גם כתב הרב קוק באוה"ק ח"ג.

(יש לי בבית ספר ליעוץ תורני ב"תורת החיים", יד בנימין. אני מסתייג מהדעות על הציונות שלהם אבל בבקשה תנסה ולפחות תבדוק!) תודה רבה והרבה הצלחה, הנושא מאד בוער לי וחבל לי על מה שאמרת ועל הדעה הזאת, כי זה עצוב שדווקה הרבנים מתיחסים ככה לתורה כל כך עמוקה ויסודית. זה מאוד עצוב שהשטחיות חוגגת בכל מה שנוגע לגבולות שבין התורה לחכמה הכללית. ותאמין לי הרב, אתה לא יודע כמה הפסיכולוגיה המערבית הורסת!! מה שהורס הוא המערביות וערכיה ולא מדע הנפש. אני מתחנן תבדוק את הנושא. אל תדאג, אני בודק כל אמירה שלי.