לימוד תורה לנשים

כ"ה בטבת תשע"ב

שאלה:

באחד מן השיחות של "הרב והפרופסור" הזכרת שאי אפשר שתכהן אשה כראש ישיבה לגברים משום שהנפש הנשית שונה מהנפש הגברית.

אם כן, מדוע רבנים רבים מלמדים תורה לנשים? הרי היינו מצפים שרבנים ילמדו גברים ורבניות תלמדנה נשים, הלא כן?


תשובה:

נכון. וכך הורה הרב צבי יהודה. אלא אם כן אין מי שילמד את מה שהרב מלמד.