שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רשב"א על מצוות התוכחה, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - מצוות התוכחה, מלבי"ם על "ואהבת לרעך כמוך", ט' באייר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דק' (MP3, 9MB).