שיעורים נפרדים:

שיעור א', 60 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', תשס"א, 58 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).

שיעור ג', תשס"ג, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ד' - הוכחות בדרך הכואבת, ג' בניסן תש"ע, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה', ניסן תש"ע, 83 דקות, ראש יהודי (MP3, 19MB).

שיעור ו', תשע"ב, 53 דקות (19MB, MP3).

שיעור ז' - מכות הדם, הצפרדע, הכינים והערוב, אדר תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ח' - מכות הדבר, השחין והברד, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ט' - מכות הארבה והחושך, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י', כ"ח באדר תשע"ה, 68 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"א - "וידעו מצרים כי אני ה", 42 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור י"ב, תש"פ, כולל ישורון, 36 דקות (13MB, MP3).

שיעור י"ג - רב חיד"א על מכות דם, צפרדע, ערוב, כ"ז בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 29 דק' (וידאו). אודיו (10MB, MP3).