הרב קוק על לימוד תורה

כ"ג בניסן תשע"ב

שאלה:

הרב קוק כתב שיש לאדם ללמוד בתורה את המקצוע שאליו הוא שייך וכן באורות התורה (יא\ב) הרב אמר שיש לסמוך על האינטואיציה הישרה של האדם. האם אין זו ותרנות לעצלנים ומאיפה אני יכול לדעת שהאינטואיציה שלי נכונה ואני לא משלה את עצמי?


תשובה:

הככונה היא שהאדם יגיע אל כללות כל התורה דרך ההתמסרות לנקודה הקרובה אל לבו, ולא שיהיה פטור מלדעת את כל התורה.