הרב אורי שרקי

הרב קוק על גיוס בחורי ישיבה במלחמת העולם הראשונה

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"בלהוריד את השיעור להאזנה (8MB)הקלטת וידאו