הרב אורי שרקי

שיעורים על מדרש "בראשית רבה" - פרשת בראשית

טכניון, תשנ"ו-תשס"א, קבצי MP3.פרשה א'

שיעור 1 - א'-א', התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה. כ"ה באייר תשנ"ו, 44 דק', 16MB. חסר הסוף. איכות הקלטה גרועה בסוף.
שיעור 2 - א'-ב', "כח מעשיו הגיד לעמו" (תהלים קי"א). ג' בסיון תשנ"ו, 35 דקות, 12MB.
שיעור 3 - א'-ג', ה' לבדו ברא את עולמו. י' בסיון תשנ"ו, 35 דקות, 12MB.
שיעור 4 - א'-ג', ה' לבדו ברא את עולמו. א' בתמוז תשנ"ו, 42 דקות, 15MB.
שיעור 5 - א'-ז', ה' א-לוהים אמת והוא לבדו ברא את העולם. י"ב באלול תשנ"ו, 29 דקות, 10MB.
שיעור 6 - א'-י', העולם נברא באות ב'. י"ט באלול תשנ"ו, 30 דקות, 11MB.  חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 7 - א'-י"א, אותיות מנצפ"ך הלכה למשה מסיני. כ"ו באלול תשנ"ו, 28 דקות, 10MB.
שיעור 8 - א'-י"ג, זהירות בהזכרת שם ה'. ד' בתשרי תשנ"ז, 36 דקות, 13MB.
שיעור 9 - א'-ט"ו, מי נברא תחילה: שמים או הארץ? כ"ה בתשרי תשנ"ז, 45 דקות, 16MB.
שיעור 10 - א'-ט"ו, מי נברא תחילה: שמים או הארץ? ב' במרחשוון תשנ"ז, 19 דקות, 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.

 

פרשה ב'

שיעור 1 - ב'-א', "והארץ היתה תהו ובהו" (בראשית א'-ב'). ט"ז במרחשוון תשנ"ז, 28 דקות, 10MB.
שיעור 2 - ב'-ד', רמזים בבריאה לגלויות. כ"ג במרחשוון תשנ"ז, 33 דקות, 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 3 - ב'-ד', רמזים בבריאה לגלויות. א' בכסלו תשנ"ז, 44 דקות, 16MB.
שיעור 4 - ב'-ד', רמזים בבריאה לגלויות. ח' בכסלו תשנ"ז, 44 דקות, 16MB.
שיעור 5 - כל מעשי האדם גלויים לפני הקב"ה. ט"ו בכסלו תשנ"ז, 27 דקות, 10MB.

 

פרשה ג'

שיעור 1 - ג'-א', "ויאמר א-להים: יהי אור" (בראשית א'-ג'). כ"ב בכסלו תשנ"ז, 27 דקות, 10MB.
שיעור 2 - ג'-ה', האור סמל לתורה. ז' בטבת תשנ"ז, 27 דקות, 10MB.
שיעור 3 - ג'-ו', "ויקרא א-להים לאור יום" (בראשית א'-ה'). י"ד בטבת תשנ"ז, 21 דקות, 7MB. חסר סוף ההקלטה.

 

פרשה ה'

שיעור 1 - ה'-ה', "ויאמר א-להים יקוו המים" (בראשית א'-ט'). ו' בתשרי תשנ"ח, 27 דק', 10MB. איכות הקלטה גרועה בהתחלה.

 

פרשה ח'

שיעור 1 - ח'-ו', בריאת אדם. ו' בתשרי תשנ"ח, 27 דקות, 10MB.
שיעור 2 - ח'-ו', בריאת אדם. י"ג בתשרי תשנ"ח, 33 דקות, 12MB.
שיעור 3 - ח'-ז', נפשות צדיקים. כ"ז בתשרי תשנ"ח, 30 דקות, 11MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 4 - ח'-י', בריאת אדם ומלאכי השרת. ד' במרחשוון תשנ"ח, 22 דקות, 8MB.
שיעור 5 - ח'-י"א, "זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א'-כ"ז). י"א במרחשוון תשנ"ח, 30 דקות, 11MB.
שיעור 6 - ח'-י"ג, מידותיו של הקב"ה. י"ח במרחשוון תשנ"ח, 32 דקות, 11MB.

 

פרשה ט'

שיעור 1 - ט'-א', "וירא א-להים את כל אשר עשה" (בראשית א'-ל"א). כ"ה במרחשוון תשנ"ח, 36 דקות, 13MB.
שיעור 2 - ט'-ג', "וירא א-להים את כל אשר עשה" (בראשית א'-ל"א). ג' בכסלו תשנ"ח, 37 דקות, 13MB.
שיעור 3 - ט'-ו', השינה טובה לצדיקים. י' בכסלו תשנ"ח, 21 דקות, 7MB.
שיעור 4 - ט'-ח', "והנה טוב מאד" (בראשית א'-ל"א). י"ז בכסלו תשנ"ח, 33 דקות, 12MB.
שיעור 5 - ט'-י"ד, "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי" (בראשית א'-ל"א). א' בטבת תשנ"ח, 28 דקות, 10MB.

 

פרשה י'

שיעור 1 - י'-ג', "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" (בראשית ב'-א'). ח' בטבת תשנ"ח, 17 דקות, 6MB.
שיעור 2 - י'-ה', "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" (בראשית ב'-א'). ט"ו בטבת תשנ"ח, 32 דקות, 11MB.
שיעור 3 - י'-ז', לכל נברא יש תכלית בעולם. כ"ב בטבת תשנ"ח, 14 דקות, 5MB.
שיעור 4 - י'-ט', בערב שבת מוסיפים מחול על קודש. כ"ט בטבת תשנ"ח, 32 דקות, 11MB.
שיעור 5 - י'-ט', בערב שבת מוסיפים מחול על קודש. ז' בשבט תשנ"ח, 14 דקות, 5MB.

 

פרשה י"א

שיעור 1 - י"א-ב', "ויברך א-להים את יום השביעי ויקדש אותו" (בראשית ב'-ג'). י"ד בשבט תשנ"ח, 39 דקות, 14MB.
שיעור 2 - י"א-ג', הוצאות השבת אינן קצובים. כ"א בשבט תשנ"ח, 20 דקות, 7MB.
שיעור 3 - י"א-ד', תבלין ושמו שבת. כ"ח בשבט תשנ"ח, 13 דקות, 5MB.
שיעור 4 - י"א-ה', הסמבטיון והמן מעידים על קדושת השבת. י"ב באדר תשנ"ח, 28 דקות, 10MB.
שיעור 5 - י"א-ח', כנסת ישראל - בת זוג לשבת. י"ט באדר תשנ"ח, 30 דקות, 11MB.

 

פרשה י"ב

שיעור 1 - י"ב-א', "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" (בראשית ב'-ד'). כ"ו באדר תשנ"ח, 20 דקות, 7MB.
שיעור 2 - י"ב-א', "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" (בראשית ב'-ד'). ב' בניסן תשנ"ח, 50 דקות, 18MB.
שיעור 3 - י"ב-ו', שישה דברים נטלו מאדם הראשון עקב חטאו. ט' באייר תשנ"ח, 49 דקות, 17MB.
שיעור 4 - י"ב-ז', לכל יש תולדות. ט"ז באייר תשנ"ח, 34 דקות, 12MB.
שיעור 5 - י"ב-ט', בזכותו של אברהם נברא העולם. כ"ג באייר תשנ"ח, 38 דקות, 14MB.
שיעור 6 - י"ב-י"ב, העולם נברא בפעם אחת. ח' בסיון תשנ"ח, 46 דקות, 16MB.

 

פרשה י"ג

שיעור 1 - י"ג-א', "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ" (בראשית ב'-ה'). ט"ו בסיון תשנ"ח, 21 דקות, 8MB.
שיעור 2 - י"ג-ג', "כי לא המטיר ה' א-להים על הארץ" (בראשית ב'-ה'). כ"ב בסיון תשנ"ח, 28 דקות, 10MB.
שיעור 3 - י"ג-ט"ו, מתי מברכים ברכת הטוב והמטיב? ג' באלול תשנ"ח, 35 דקות, 12MB.

 

פרשה י"ד

שיעור 1 - י"ד-ה', "וייצר ה' א-להים" (בראשית ב'-ז'). כ"ג בתשרי תשנ"ט, 45 דקות, 16MB.
שיעור 2 - י"ד-ח', "וייצר ה' א-להים" (בראשית ב'-ז'). ל' בתשרי תשנ"ט, 42 דקות, 15MB.

 

פרשה ט"ו

שיעור 1 - ט"ו-א', "ויטע ה' א-להים גן בעדן מקדם" (בראשית ב'-ח'). ז' במרחשוון תשנ"ט, 19 דקות, 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 2 - ט"ו-ב', גן בעדן. י"ד במרחשוון תשנ"ט, 33 דקות, 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 3 - ט"ו-ד', "וישם שם את האדם אשר יצר" (בראשית ב'-ח'). כ"ח במרחשוון תשנ"ט, 39 דקות, 14MB.
שיעור 4 - ט"ו-ד', "וישם שם את האדם אשר יצר" (בראשית ב'-ח'). ה' בכסלו תשנ"ט, 26 דקות, 9MB.
שיעור 5 - ט"ו-ה', "וישם שם את האדם אשר יצר" (בראשית ב'-ח'). י"ב בכסלו תשנ"ט, 28 דקות, 10MB.
שיעור 6 - ט"ו-ז', מהו העץ שממנו אכל האדם? י"ט בכסלו תשנ"ט, 28 דקות, 10MB.

 

פרשה ט"ז

שיעור 1 - ט"ז-א', "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן " (בראשית ב-י'). ג' בטבת תשנ"ט, 25 דקות, 9MB.
שיעור 2 - ט"ז-ג', "ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש" (בראשית ב'-י"ג). י"ז בטבת תשנ"ט, 26 דקות, 9MB.
שיעור 3 - ט"ז-ג', "ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש" (בראשית ב'-י"ג). כ"ד בטבת תשנ"ט, 29 דקות, 10MB.
שיעור 4 - ט"ז-ד', ד' נהרות כנגד ד' גלויות. א' בשבט תשנ"ט, 30 דקות, 11MB.
שיעור 5 - ט"ז-ד', ד' נהרות כנגד ד' גלויות. ח' בשבט תשנ"ט, 25 דקות, 9MB.
שיעור 6 - ט"ז-ה', "וייקח ה' א-לוהים את האדם ויניחהו בגן עדן" (בראשית ב'-ט"ו). ט"ו בשבט תשנ"ט, 27 דקות, 10MB.
שיעור 7 - ט"ז-ו', "ויצו ה' א-להים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל" (בראשית ב'-ט"ז). כ"ג בשבט תשנ"ט, 27 דקות, 10MB.

 

פרשה י"ז

שיעור 1 - י"ז-א', בעשרה מאמרות נברא העולם. ל' בשבט תשנ"ט, 40 דקות, 14MB.
שיעור 2 - י"ז-ג', "אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב'-י"ח). ז' באדר תשנ"ט, 31 דקות, 11MB.
שיעור 3 - י"ז-ה', "ויפל ה' א-להים תרדמה" (בראשית ב'-כ"א). 29 דקות, 10MB.
שיעור 4 - י"ז-ז', הכל מן האשה. כ"ז בניסן תשנ"ט, 37 דקות, 13MB.

 

פרשה י"ח

שיעור 1 - י"ח-א', "ויבן ה' א-להים את הצלע" (בראשית ב'-כ"ב). י"א באייר תשנ"ט, 23 דקות, 8MB.
שיעור 2 - י"ח-ג', בריאת האשה. י"ח באייר תשנ"ט, 35 דקות, 12MB.
שיעור 3 - י"ח-ה', "על כן יעזב איש" (בראשית ב'-כ"ד). כ"ה באייר תשנ"ט, 30 דקות, 11MB.
שיעור 4 - י"ח-ו', "ויהיו שניהם ערומים" (בראשית ב'-כ"ה). 36 דקות, 13MB.

 

פרשה י"ט

שיעור 1 - י"ט-א', "והנחש היה ערום" (בראשית ג'-א'). י' בסיון תשנ"ט, 35 דקות, 12MB.
שיעור 2 - י"ט-ב', "ויאמר אל האשה אף כי אמר א-להים" (בראשית ג'-א'). י"ז בסיון תשנ"ט, 43 דקות, 15MB.
שיעור 3 - י"ט-ה', תכונותיו של עץ הדעת. כ"ד בסיון תשנ"ט, 20 דקות, 7MB.
שיעור 4 - י"ט-ז', "וישמעו את קול ה' א-לוהים מתהלך בגן לרוח היום" (בראשית ג'-ח'). ח' בתמוז תשנ"ט, 30 דקות, 11MB. איכות הקלטה גרועה בדקות 22-25.
שיעור 5 - י"ט-ח', "וישמעו את קול ה' א-לוהים מתהלך בגן לרוח היום" (בראשית ג'-ח'). ט"ו בתמוז תשנ"ט, 26 דקות, 9MB.
שיעור 6 - י"ט-י', "ויאמר: מי הגיד לך כי עירום אתה המן העץ?" (בראשית ג'-י"א). כ"ב בתמוז תשנ"ט, 36 דקות, 13MB.

 

פרשה כ'

שיעור 1 - כ'-א', "ויאמר ה' א-להים אל הנחש: כי עשית זאת" (בראשית ג'-י"ד). כ"ט בתמוז תשנ"ט, 26 דקות, 9MB.
שיעור 2 - כ'-ג', "ויאמר ה' א-להים אל הנחש: כי עשית זאת" (בראשית ג'-י"ד). י"ב באלול תשנ"ט, 24 דקות, 9MB.
שיעור 3 - כ'-ד', "ויאמר ה' א-להים אל הנחש: כי עשית זאת" (בראשית ג'-י"ד). י"ט באלול תשנ"ט, 23 דקות, 8MB.
שיעור 4 - כ'-ה', "על גחנך תלך" (בראשית ג'-י"ד). כ"ו באלול תשנ"ט, 39 דקות, 14MB. איכות הקלטה גרועה.
שיעור 5 - כ'-ו', "אל האשה אמר: הרבה ארבה עצבונך והרונך" (בראשית ג'-ט"ז). ד' בתשרי תש"ס, 29 דקות, 10MB.
שיעור 6 - כ'-ו', "אל האשה אמר: הרבה ארבה עצבונך והרונך" (בראשית ג'-ט"ז). י"א בתשרי תש"ס, 48 דקות, 17MB.
שיעור 7 - כ'-ח', "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך" (בראשית ג'-י"ז). כ"ה בתשרי תש"ס, 28 דקות, 10MB.
שיעור 8 - כ'-י', "וקוץ ודרדר תצמיח לך" (בראשית ג'-י"ח). ט' במרחשוון תש"ס, 22 דקות, 8MB.
שיעור 9 - כ'-י"א, "ויקרא האדם שם אשתו חוה" (בראשית ג'-כ'). ט"ז במרחשוון תש"ס, 26 דקות, 9MB.
שיעור 10 - כ'-י"ב, "ויעש ה' א-להים לאדם ולאשתו כתנות עור" (בראשית ג'-כ"א). כ"ג במרחשוון תש"ס, 34 דקות, 12MB.

 

פרשה כ"א

שיעור 1 - כ"א-ב', "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" (משלי כ"ד-ל'). ל' במרחשוון תש"ס, 30 דקות, 11MB.
שיעור 2 - כ"א-ה', בריאת אדם ומלאכי השרת. ז' בכסלו תש"ס, 32 דקות, 12MB.
שיעור 3 - כ"א-ו', "ועתה פן ישלח ידו" (בראשית ג'-כ"ב).  ט"ז בכסלו תש"ס, 26 דקות, 9MB.
שיעור 4 - כ"א-ח', "ויגרש את האדם" (בראשית ג'-כ"ד).  כ"ג בכסלו תש"ס, 27 דקות, 10MB.
שיעור 5 - כ"א-ט', "וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים" (בראשית ג'-כ"ד).  ה' בטבת תש"ס, 37 דקות, 13MB.

 

פרשה כ"ב

שיעור 1 - כ"ב-ב', "ותאמר קניתי איש את ה' (בראשית ד'-א'). י"ב בטבת תש"ס, 34 דקות, 12MB.
שיעור 2 - כ"ב-ה', "והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן" (בראשית ד'-ד'). י"ט בטבת תש"ס, 31 דקות, 11MB.
שיעור 3 - כ"ב-ו', "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" (בראשית ד'-ד'). כ"ו בטבת תש"ס, 24 דקות, 9MB.
שיעור 4 - כ"ב-ו', "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" (בראשית ד'-ד'). ד' בשבט תש"ס, 22 דקות, 8MB.
שיעור 5 - כ"ב-ח', "ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" (בראשית ד'-ח'). י"א בשבט תש"ס, 15 דקות, 6MB.
שיעור 6 - כ"ב-ט', "ויאמר ה' אל קין: אי הבל אחיך" (בראשית ד'-ט'). 10 דקות, 4MB.
שיעור 7 - כ"ב-י', "ועתה ארור אתה" (בראשית ד'-י"א). ט"ז באדר א' תש"ס, 21 דקות, 7MB.
שיעור 8 - כ"ב-י"ב, "ויאמר לו ה': לכן כל הורג קין" (בראשית ד'-ט"ו). כ"ג באדר א' תש"ס, 18 דקות, 6MB.

 

פרשה כ"ג

שיעור 1 - כ"ג-א', "וידע קין את אשתו" (בראשית ד'-י"ז). ל' באדר א' תש"ס, 22 דקות, 8MB.
שיעור 2 - כ"ג-ד', "ויאמר למך לנשיו, עדה וצלה: שמען קולי" (בראשית ד'-כ"ג). ז' באדר ב' תש"ס, 22 דקות, 8MB.
שיעור 3 - כ"ג-ו', "ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש" (בראשית ד'-כ"ו). כ"א באדר ב' תש"ס, 23 דקות, 8MB.

 

פרשה כ"ד

שיעור 1 - כ"ד-א', "זה ספר תולדות אדם" (בראשית ה'-א'). 30 דקות, 11MB.
שיעור 2 - כ"ד-ג', "ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו" (תהילים ס"ט-כ"ט). כ"ז בניסן תש"ס, 36 דקות, 13MB.
שיעור 3 - כ"ד-ד', "זה ספר תולדות אדם" (בראשית ה'-א'). 27 דקות, 10MB.
שיעור 4 - כ"ד-ו', "זה ספר תולדות אדם" (בראשית ה'-א'). 19 דקות, 7MB.

 

פרשה כ"ה

שיעור 1 - כ"ה-א', "ויתהלך חנוך את הא-להים ואיננו כי לקח אותו א-להים" (בראשית ה'-כ"ב). 32 דקות, 12MB.
שיעור 2 - כ"ה-ג', "מן האדמה אשר אררה ה'" (בראשית ה'-כ"ט). 34 דקות, 12MB. איכות הקלטה גרועה בתחילת הקובץ.

 

פרשה כ"ו

שיעור 1 - כ"ו-ב', "ויולד נח שלושה בנים: את שם ואת חם ואת יפת" (בראשית ה'-ל"ב). 24 דקות, 9MB.
שיעור 2 - כ"ו-ד', "ויהי כי החל האדם, לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם" (בראשית ו'-א'). 31 דקות, 11MB.
שיעור 3 - כ"ו-ה', "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה" (בראשית ו'-ב'). 26 דקות, 9MB.
שיעור 4 - כ"ו-ו', "ויאמר ה': לא-ידון רוחי באדם לעלם" (בראשית ה'-ג'). 34 דקות, 12MB.
שיעור 5 - כ"ו-ו', "ויאמר ה': לא-ידון רוחי באדם לעלם" (בראשית ה'-ג'). 24 דקות, 9MB.
שיעור 6 - כ"ו-ז', "הנפלים היו בארץ בימים ההם" (בראשית ה'-ד'). י"ט באלול תש"ס, 28 דקות, 10MB. דילוג בדקה 13.
שיעור 7 - כ"ו-ז', "המה הגברים אשר מעולם, אנשי השם" (בראשית ה'-ד'). 29 דקות, 11MB. חסר סוף ההקלטה.

 

פרשה כ"ז

שיעור 1 - כ"ז-ד', "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ" (בראשית ו'-ו'). 22 דקות, 8MB.