שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 54 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', 55 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ה', ט"ו בסיון תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ו', תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ז', 29 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).