כיפות סרוגות וחרדים - ויכוח פומבי

ט"ו בכסלו תשע"ג

שאלה:

אני חוזר בתשובה כבר שנתיים ואין אני יודע באיזה דרך לבחור: כיפות סרוגות או חרדים. ישנם עוד הרבה בעיות בין הציבור הדתי לאומי לבין החרדים וכל מיני חילוקי דעות בכל הנושאים והמובנים שאתם מתעסקים בהם כגון ציונות, הרצל, מדינה, אבולוציה <...>, גיל העולם ועוד כל מיני נושאים.

רציתי לשאול אותך מה עומד בפנייך ללכת ולהתעמת עם הרב אמנון יצחק פנים אל פנים בהרצאה כי בסך הכל אתה יכול להרוויח אם אתה בסוף תצא צודק ואם לאו אז לפחות ידעו שדתי לאומי זה שקר. אגב דרך הוויכוח ניתן להגיע לאמת בצורה מושלמת.


תשובה:

אם כוונתך לויכוח פומבי, אינני מאמין בתועלת שבדבר, משום שהמנצח הוא מי שיותר חד לשון ויודע להביך את מתנגדו מול הקהל, וזה מונע בירור ענייני. אם מדובר בבירור בשיחה אישית, הרי שבדברים שיש לי עליהם שאלה ונראה שכדאי לברר אצל המתנגד, אלך לברר, ומה שאין לי בו שאלה ולא הפנו אלי קושיה, אינני רואה צורך לפנות. אם לך יש שאלה ואתה מתלבט בין דיעותינו מדוע שלא תשאל את שני בעלי הדיעות שאלה ספציפית ותשמע את טיעוניהם ותכריע?