קיצור עבודה בחנוכה

כ"א בכסלו תשע"ג

שאלה:

אני עובד כפיזיותרפיסט בקופת חולים במשמרת אחרי הצהרים. אין באפשרותי להעביר בחנוכה את שעות העבודה למשמרת בוקר. האם בחנוכה עלי לקצר את שעות העבודה על מנת שאגיע הביתה להדלקת נרות בשקיעה? או האם ראוי לנהוג כך? יש לציין שקיצור השעות פוגע במטופלים ובמשכורתי. במידה ועלי להישאר בעבודתי האם על אשתי להדליק את הנרות בזמן השקיעה או להמתין לשובי הביתה?

תשובה:

הטוב ביותר מבחינת ההלכה הוא שאשתך תדליק בזמן. זאת, אם אתה מדליק כלפי חוץ, לעוברים ושבים. אם אתה מדליק בפנים או בקומה גבוהה או במקום שאין בו עוברים ושבים, עדיף להדליק בנוכחות המשפחה. אם ייגרם צער רב למשפחתך מהיעדרך בהדלקה, יש להקל להמתין בכל מקרה. אבל זכור שבכל זאת יש שלשה ערבים שאין בהם בעיה השנה והם נר ראשון, שביעי ושמיני.