שיעורים נפרדים:

שיעור א', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', 36 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ה', 11 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 4MB).

שיעור ו' - חמישה כתות על הים, 26 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ז' - פרשת בשלח, ערב רב, 32 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).