הרב אורי שרקי

הכוזרי - מאמר רביעי, פסקה כ"ה

מתוך ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי

ד' בתשרי תשס"ח

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
בפסקה זו ריה"ל מפרש את ספר יצירה.

הרב קוק כותב בספר "ריש מילין" את פירוש כל אות ולמה כל אות נראית כמו שהיא נראית. וכן הוא מסביר למה חיבור של שתי אותיות מסוימות יוצר את המילה המסוימת.

הדיבור הוא רק עשירית מהמחשבה והשמיעה קולטת עשירית מהמחשבה. ולכן המחשבה כוללת 4 מדרגות עד שמגיעה לשמיעה. ולכן זה אחד חלקי 1000 מהמחשבה. ולכן בארמית אלף זה ללמוד. לכן כל דבר שאנו לומדים הוא בתחילה תרגום ואח"כ הוא הופך להיות עצמי כמו בעברית שזה לימוד-ל'. ויש חוכמה שלמה של הרב להבין את האמת המשתלשלת במציאות על ידי האותיות.

"ואילו מחשבת האלוקה..." - בשיר הייחוד על יום שלישי נאמר יכולת ה' בחפצו קשורה. שיר הייחוד הוא שיר שכתב ככל הנראה רבי שמואל החסיד מקלונימוס ושם יש את כל השקפתם של החסידים האשכנזים הקדומים גנוזה. ושם נאמר יכולת ה' בחפצו גנוזה. ואומר החסיד למלך כוזר: "תאר לך אורג משי שבמחשבה בלבד משפיע על המשי שיהפוך למה שירצה. ואם אנחנו יכולנו ליצור אדם על ידי מחשבה עליו אז היינו כבוראים". וכאן הוא רומז למה שהגמרא אומרת שעל ידי ספר יצירה ניתן לברוא אם אתה מגיע למצב שאתה כל כך מחובר לרצון האלוקי.

ישנן הרבה שפות בעולם והעליונה שבהן היא העברית כי היא הכי מחוברת לריבונו של עולם והכי מביאה את רצונו לידי ביטוי. העברית היא שפת הנביאים. ולדעת חוקרים העברית עברה 4 שלבים - עברית של נביאים, עברית של משנה וגמרא, עברית של ימי הביניים ועברית של ימינו. רוח הקודש של האומה יודעת לקלוט מה מתאים ומה לא מתאים לאומה, ולכן יש מילים שנכנסות לשפה ויש שלא. והעברית של הנביאים היא הכי מעולה שבכולן שכן היא מחוברת לקב"ה. קיבלתי מרבותיי שאם רוצים לבדוק לגבי רעיון אם הוא אמיתי או פיקציה צריך לבדוק אם יש מילה לזה בעברית. למשל שולחן יש גם בעברית וגם באנגלית, אך קונצנס תורגם כ"מצפון" אך זה לא זה ולכן זה משהו שלא קיים באמת בעברית. למשל המילה "כן" (במובן של yes) לא הייתה קיימת בעברית. רק בימינו היא נכנסה.

ואומר החבר כי ישנן לשונות בהם יש חיבור בן הנאמר לבין מה שמכונים בהם ויש שלא. באנגלית "אחריות" אומרים responsibility מקורה - מהמילה הלטינית ריספונסה, כלומר - " תשובה" .ד"ר אברהם אבוחצירה, יהודי חילוני, כתב ספר שלם על מנת לפרש את התפתחות השפות לדעתו. למשל מורגן בגרמנית זה בוקר ומורנינג באנגלית זה בוקר והוא טען שכל מה שקשור לבוקר זה קשור למוות ולכן הכל זה משורש "אבל" וכן בעברית - בקר זה אותיות קבר.

אך אומר החבר הלשון האלוקית היא המתאימה ביותר בין השמות הניתנו לדברים לבין הדברים עצמם. ואומר שאף המלאכים מבינים הכי טוב עברית. ועל יסוד זה אומרים על הכתב העברי שצורתו היא מיוחדת ומותאמת לדברים עליונים. הכתב העברי הופיע מאוחר יחסית ובתקופת משה היה כתב עברי עתיק. ורק בימי בית שני התחילו לכתוב בכתב אשורי מרובע. והגמרא אומרת מנצפ"ך צופים אמרו. כלומר בכתב העברי הקדום אין אותיות סופיות. כלומר, הנביאים בעלי רוח הקודש הם אמרו לנו את זה והגמרא אומרת מה פתאום הרי זה ניתן למשה מסיני. אלא שכחו וחזרו וייסדום. כלומר היו בחוגים הנסתרים של הנביאים ששם השתמשו בכתב האשורי המרובע בעוד שאר הציבור השתמש בכתב הרגיל. ובימי עזרא החליטו להפיץ לכל העם את הכתב הזה. ואיך יכלו לשנות את הכתב של ספר התורה שכן נאמר "וכתב לו את משנה התורה הזו" - כתב שאמור להשתנות.

ויש מחלוקות בין בבלי לירושלמי שהבבלי אומר כי בלוחות ס' ום' בנס היו עומדים ולכן משמע ששם היה כתוב בכתב אשורי. בעוד הירושלמי אומר כי ע' הייתה עומדת בנס והע' בכתב העברי הקדום היא עיגול. ויש דעה של האיבן עזרא שהכתבים התפתחו זה מזה. ומי שמשתמש עד היום בכתב עברי קדום הם השומרונים.

"ואל יהיה תמוהה בענייך..." - לכן יש באמת יכולת לכתוב קמעות כי על ידי כתיבת הקמיע הצדיק מכניס את המחשבות והיכולות שלו פנימה. בעוד סתם אדם שיכתוב אותו דבר לא יקרה כלום. ומה שפועל בפועל זה נפש האדם ולא הקמע אך ברור שלמילים יש משמעות.