דיון בנושא הזהות בהשתתפות הרב אורי שרקי - תמליל

אביב תשע"ג