שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רמב"ם, רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב א"י, כ"ז בתמוז תשנ"ח, 65 דקות (MP3, 23MB).

שיעור ב' - מקורות תורניים לציונות, תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - מקורות הלכתיים למצוות יישוב וכיבוש הארץ, תש"ס, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ד', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"ז בשבט תשע"א,45 דקות.
חלק 2, ד' באדר א' תשע"א,50 דקות.
חלק 3, י"א באדר א' תשע"א,53 דקות.
חלק 4, י"ח באדר א' תשע"א,57 דקות.

שיעור ה' - רמב"ן על מצוות כיבוש ארץ ישראל, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעור ו', י' וכ"ד באייר תשע"ו, מכון אורה, 50 ו-47 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (18MB), חלק 2 (17MB).

שיעור ז', י"ד וכ"א באייר תשע"ז, מכון אורה, 53 ו-55 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (19MB), חלק 2 (20MB).

שיעור ח', תשע"ט, מכון אורה, 39 ו-51 דקות (וידאו). חלק 1 (14MB), חלק 2 (18MB).