שיעורים נפרדים:

הראי"ה קוק על הקודש, החול והטבע.

סוכות - סוכות והקדושה שבטבע.

קודש וחול בתחית ישראל, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

קדושה וטבע, תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

אחדות הקודש והחול, אב תשס"ו, 64 דקות (MP3, 11MB).

הקודש והחול, כ"ד בתמוז תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).

כתם הנפט בערבה - איכות הסביבה, קדושה וטבע, טבת תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

קודש וטבע, ליל הושענא רבה תשע"ו, 38 דקות (MP3, 14MB).

הקדושה שבטבע, תשע"ו, 2 דקות (1MB). מתוך הקורס.

קודש וחול, טבת תשע"ז, מרכז קדם, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

גבולות הקודש והחול, אלול תשע"ח, 8 דקות (אודיו).

הציונות הדתית וקידוש החול, אדר תשפ"א, שיחה בין הרב לבין הרב חגי שטמלר, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

איך אפשר להיות קדוש ולהישאר נורמלי?, סיון תשפ"ב, שיחה עם מתן חסידים, 23 דקות (MP3, 8MB).