שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג' - הגדרת המהר"ל למחלוקת, מכון מאיר, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ד', כ"ו בסיון תשס"ז, 3 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ה', כ"ג בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - הספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל (וידאו ואודיו).

שיעור ז' - מחלוקות בין תלמידי חכמים, אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ח' - ספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג על מחלוקת, כ"ה בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 18 דק' (וידאו ואודיו).