ההכרה בקיום בורא העולם

כ"ח בתמוז תשס"ו

שאלה:

גדלתי בבית חילוני ובסביבה חילונית, וכבר 10 שנים אני מחפשת את ההכרה בקיום בורא (שאינו מקרה) לעולם. איני מוצאת שום ביטחונות לעניין, אף שהייתי רוצה בכל מאודי למוצאן. איני מצליחה לתפוס קיום זה בבטחון (נראה לי שמבחינה זו אני נמצאת בתוך 5% בעולם). "הגירסה דינקותא" כנראה חזקה מהכל. האם ייתכן שישנם אנשים שעונשם (כפי שסובר הרמב"ם לגבי פרעה,נדמה לי) חוסר האפשרות לחזור בתשובה? ולא להאמין בבורא עולם?


תשובה:

השאלה האמיתית איננה מציאות הבורא, שהיא מושג מופשט ומלא בהכרח באי דיוקים שהם בעצמם יוצרים את אי הנוחות של הנשמה לקבלו. מושא האמונה של היהדות הוא הנבואה, כלומר הדיבור האלוהי החי הפונה אלינו, והוא בהחלט ניתן לוידוא בתור עובדה היסטורית מתועדת, ששינתה ומשנה את פני ההיסטוריה האנושית. להעמקת הענין אני ממליץ לשמוע את הקלטת שלי "תורה מן השמים" שאפשר להשיגה במכון מאיר.