הזהות בחברה הישראלית

פגישת אנשי הארגון "עץ אחים" עם הרב אורי שרקי וד"ר מאיר בוזגלוחלק א'חלק ב'