איסור להגיד שם הויה

ה' באב תשס"ו

שאלה:

מה האיסור להגיד את שם הויה?


תשובה:

שם הויה מציין את המצב העתידי של יחס הבורא לעולמו, וכפי שהוא כבר במקדש. האומרו מקדים את המאוחר ומגלה בכך שאין לו לאן לשאוף ומשום כך אין לו עולם הבא, שהרי מסתפק בעולם הזה.