כשרות: רבנות לעומת בד"ץ

ח' באב תשס"ו

שאלה 1:

כבוד הרב, אני בעל תשובה דתי לאומי. חבר חרדי שהוא גם משגיח כשרות טוען בפניי שלמרות שכשרות של רבנות היא מוציאה ידי חובה, אין היא ראויה למי שרוצה להקפיד באמת מהסיבות:

1. הרבנות מתוקצבת ע"י המדינה ולכן יש תלות של אינטרסים פוליטיים.

2. הן הרבנות והן הבד"ץ לא יכולים להבטיח את הכשרות בצורה מוחלטת כי לרוב הבדיקות הן מדגמיות- הטענה היא שהמדגמים שהבד"ץ עושה הם רחבים יותר (הבד"ץ בודקים עופות 1:4 לעומת 1:10 ברבנות).

מה דעתו של הרב על טענות אלה?


תשובה 1:

טענות אלה הן לשון הרע ואסור מהתורה לקבל אותן.

שאלה 2:

צר לי אם אני מטריח את כבוד הרב אך אינני מרגיש מסופק מהתשובה. הרב טען שטענות נגד שיטת ההשגחה של הרבנות הן בבחינת לשון הרע. אולם מס' דברים עדיין מטרידים אותי והם: האם אין חשש ש- "שוחד יעוור עיני חכמים" בשיטת העבודה של הרבנות ובכך שהיא תלויה בתקציבי המדינה והמועצות העירוניות למיניהן לעומת בד"ץ העדה החרדית (הרב לנדא) שהוא גוף בלתי תלוי? כמו כן, משגיחי הרבנות מקבלים את משכורתם מבעל העסק וכך יכול להיווצר אצלם קונפליקט בין שמירת הכשרות לשמירת מקום פרנסתם לעומת בד"ץ העדה החרדית שהוא זה שמשלם את משכורת המשגיחים?


תשובה 2:

אכן יש חשש לשוחד, אבל מצד שני כל אדם, ובן תורה בפרט, הוא בחזקת כשרות עד שיוכח ההיפך. בודאי שטוב יעשו הממונים על ההשגחה אם יפעלו לביטול התלות בין המשגיח למושגח. למעשה, יש הבדל בין השגחה על מוצרים תעשייתיים, שהחשש שינסו לרמות את המשגיח קטן, לבין מסעדה, בית מלון וכדומה, שכל התעודות שבעולם אינן תחליף לאמינותו של בעל העסק.