שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ג בתמוז תשנ"ח, 49 דקות, (הועבר מקלטת, 18MB).

שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, 20MB).

שיעור ג' - ליקוט ניצוצות בגלות, מתוך הכתבים של מרן החיד"א ובעל אור החיים הקדוש. 26 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 13MB).

שיעור ד' - יציאה מן הגלות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ה', ז' באב תשע"ד, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ו' - שכינה בגלות ובגאולה, ט"ז במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.