הרב אורי שרקי

מסכת אבות - שיעורים קצרים בערוץ-7, תשנ"זקבצי MP3:

שיעור 1, הקדמה, 4 דקות, 1MB.

שיעור 2, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא", 4 דקות, 1MB.

שיעור 3, פרק א', משנה א', 4 דקות, 1MB.

שיעור 4, פרק א', משנה א', 4 דקות, 1MB.

שיעור 5, פרק א', משנה ב', 4 דקות, 1MB.

שיעור 6, פרק א', משנה ד', 4 דקות, 1MB.

שיעור 7, פרק א', משנה ו', 4 דקות, 1MB.

שיעור 8, פרק א', משנה ז', 4 דקות, 1MB.

שיעור 9, פרק א', משנה ח', 4 דקות, 1MB.

שיעור 10, פרק א', משנה ט', 3 דקות, 1MB.

שיעור 11, פרק א', משנה י"ד, 4 דקות, 1MB.

שיעור 12, פרק ב', משנה א', 4 דקות, 1MB.

שיעור 13, פרק ב', משנה א', 4 דקות, 1MB.

שיעור 14, פרק ב', משנה א', 4 דקות, 1MB.

שיעור 15, פרק ב', משנה ב', 4 דקות, 1MB.

שיעור 16, פרק ב', משנה ד', 4 דקות, 1MB.

שיעור 17, פרק ב', משנה ד', 4 דקות, 1MB.

שיעור 18, פרק ב', משנה ד', 4 דקות, 1MB.

שיעור 19, פרק ב', משנה ה', 4 דקות, 1MB.

שיעור 20, פרק ב', משנה ה', 3 דקות, 1MB.

שיעור 21, פרק ב', משנה ז', 4 דקות, 1MB.

שיעור 22, פרק ב', משנה י"ג, 4 דקות, 1MB.

שיעור 23, פרק ב', משנה י"ד, 5 דקות, 1MB.

שיעור 24, פרק ב', משנה ט"ז, 4 דקות, 1MB.

שיעור 25, פרק ג', משנה ט', 4 דקות, 1MB.