איחוד וייחוד

כ"ב באב תשס"ו

שאלה:

מהו ההבדל בין ייחוד לאחוד?! מי דיבר לראשונה על הייחוד?


תשובה:

ייחוד הוא בעברית רבנית של ימי הביניים ויש לו שתי משמעויות: 1) כמו איחוד בעברית מודרנית. 2) אחדות. בעברית מודרנית נוספה המשמעות של יחודיות. הביטוי מופיע לראשונה כמדומני אצל רס"ג.