הרב אורי שרקי

מתן תורה - המהר"ל מפראג על "כפה עליהם הר כגיגית"

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק ל"ד

שבט תשע"דהקלטת וידאו