הרב אורי שרקי

הרב קוק על חשיבות נוסח תפילה ועל פעולת תפילה

אדר א' תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).הקלטת וידאו