הביטוי "תורה מגנא ומצלא", חקיקה דתית

כ"ו באדר א' תשע"ד

שאלה:

האם הביטוי "תורה מגנא ומצלא" שבו משתמשים החרדים להתחמוקתם מגיוס לצבא יכול להיות תקף גם לאחר השואה?

ומה דעת הרב על חקיקה דתית והתועלת שבה?


תשובה:

לגבי השואה נאמר במפורש בסנהדרין צח, ב שבחבלי משיח תורה לא מצילה. יש לדעתי מקום לחקיקה דתית בכל תחום שהציבוריות יכולה לשאת. מקרה הגבול הוא חוק החזיר, שהתקבל מסיבות תרבותיות, ולא חוק השפן, שאיסורו שווה.