הרב אורי שרקי

שניים ואחדות - כמה מילים על זוגיות

סיכום שיעור

עוד לא עבר את העריכה של הרב (סיכום שיעור על הנושא הערוך על ידי הרב מופיע בספר "דעה צלולה")
רגילים לומר שכדי להחליף נורה צריך פסיכולוג, בתנאי, שהנורה רוצה באמת וברצינות להשתנות. ההשתנות היותר גדולה שיכולה להיות באדם היא המעבר מחיי הרווקות לנישואין. כלומר, מצב שבו אדם מפנה את חייו כלפי עצמו ועובר למצב שבו הוא מפנה את חייו כלפי זולתו. התביעה הזאת אמנם כוללת את כל התורה, שהרי "ואהבת לרעך כמוך" אומר ר' עקיבא זו כל התורה כולה. אבל מעניין שהתורה ייחדה את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" במיוחד לקשר הזוגי. שהרי בתחילת פרק שני של מסכת קידושין הגמרא אומרת שאדם צריך לראות את האישה לפני הקידושין, כי אם ישא אישה שלא ראה לפני היא לא תמצא חן בעיניו ואז הוא יעבור על "ואהבת לרעך כמוך". ז"א זו השלמות של היחס לזולת.

ניתן לומר שאם האדם הצליח לקיים את את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" בתוך הזוגיות שלו, הוא יכול להקרין מתוך כך על כל העולם כולו, ללמד את העולם כולו על סוד האהבה.

אפשר לשים לב שהנקבה של האיש היא האישה, וזו תופעה מיוחדת במינה לשפה העברית (צרפתית, גרמנית, ארמית - גבר, איתתא, אנגלית - man ,woman. זה נכון גם ביפנית... ומי שיכול להוכיח את ההפך שיגיד!) כנראה, הנחת היסוד בשאר השפות שונה מאשר בשפה העברית. בשאר השפות, האיש הוא אדם ממין זכר, והאישה אדם ממין נקבה, אז כל אחד שלם מצד עצמו, למרות שהם מזדקקים אחד לשני ואין יחס מהותי ביניהם. מה שאין כן בעברית ,שזה אומר שמדובר בשני חלקים של אותה הזהות. פירוש הדבר, שכל זמן שהאדם לא עבר מהפכה מוסרית של יחס אל הזולת אין הוא שלם כאדם.

יעקב אבינו, מגיע אל הבאר כדי למצוא אישה; הנה רחל מגיעה, עם הצאן כי רועה היא. אוירה פסטורלית לקראת הערב, שומעים את החלילים של הרועים מסביב, אין דבר יותר פרטי מהמעמד הזה, ודווקא במעמד הזה יעקב אבינו מתעניין בשלום העולם ושואל את שאר הרועים: "אחיי מאין אתם?". הוא בא ללמד אותם את האחווה, ושואל: "מדוע אתם לא משקים את הצאן?" והם עונים שהסיבה היא שצריך להתאחד בשביל זה, ולסלק את המחסומים של מקורות החיים. ואז יעקב רואה את רחל והוא בעצמו מוריד את האבן, כלומר הוא אומר "אני בעצמי אתקן את העולם". כלומר, הוא מוכרח לבנות את הבית שלו על יסוד שיתקן את העולם כולו.