תוכחה - מהי?

ה' באב תשס"ו

שאלה:

הייתי מבקשת מכב' הרב לפרט: מהן "הלכות תוכחה"? היש הבדל בין תוכחה של ילד לתוכחה של מבוגר (במיוחד לאור הפתגם הידוע:"חוסך שבטו שונא בנו").


תשובה:

תוכחה היא המצוה להחזיר את החוטא למוטב. מובן שהיא מותנית ביכולתו של השומע להבין את שפתו של המדבר אליו, ולכן כל מוכח ושפתו.