הרב אורי שרקי

יום ירושלים - מרכזיותה של ירושלים

אדר א' תשע"ד


הקלטת וידאו