הרב אורי שרקי

הספר "עולת הראיה" לראי"ה קוק על פורים

אדר ב' תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).הקלטת וידאו