הרב אורי שרקי

שמיני - הראי"ה והרצי"ה קוק על קדושת ישראל

מתוך הספר "מדבר שור"


אדר ב' תשע"דלהוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).הקלטת וידאו