שימוש בתואר "רב"

כ"ב באדר ב' תשע"ד

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

אשמח לדעת מדוע רבנים כותבים בספריהם את שמם בלי התואר "הרב"? מתוך צניעות.

ומדוע כאשר הרב נותן מקור בספרו מתוך ספר אחר שלו הוא כותב "הרב שרקי"? א. העורכים שלי עושים זאת. ב. מקובל שאדם מצטט את ספריו כפי כינויים בספרות המקצועית.