הרב אורי שרקי

ל"ג בעומר - גילוי של פני ה' בהסטוריה

אייר תשע"ד
יומה הגדול של תורת הסוד הוא ל"ג לעומר, היום שבו נתגלו עומקים גדולים בתורתו של רשב"י כמבואר באדרא זוטא. אולם מסורת נוספת מוסרת בידינו שהוא הזמן שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. כפי שעולה מאגרת רב שרירא גאון, הכותב "והוה שמדא על תלמידוי דר"ע", הדבר קשור למאורע כלשהו במלחמת בר כוכבא, הנקראת "שמד" בכל מקום בחז"ל. יתכן שמדובר בניצחון צבאי ויתכן שמדובר ביום שבו התחדשה העבודה במקדש בימי המרד. על יסוד זה מובן מדוע כאשר הרשה הקיסר הביזנטי לבנות את בית המקדש בימי האמוראים, תוכננה הנחת אבן הפינה ליום י"ח באייר, ל"ג לעומר. כידוע, הנסיון כשל כי טרם הגיע הזמן. אך מכל זאת למדנו שקיים קשר הדוק בין הגבורה הלאומית של רבי עקיבא, תורת הסוד של רשב"י, ועבודת המקדש. שלושתם הם צינורות הגילוי של פני ה' בהסטוריה.

חג שמח!