הרב אורי שרקי

מה לא בסדר ב"קרן לידידות"?

סיון תשע"ד
רבים מרגישים לא בנוח מפעילותה של הקרן לידידות יהודית-נוצרית, ולאחרונה בקשר לקיטנות הקיץ שהיא מממנת, אך לא תמיד יודעים להצביע על הנקודה המהותית.

הטענה שיש כוונה לפעילות מסיונרית, שוברה בצידה, שהרי יטענו מצדדיה של הקרן שבין העומדים בראשה נמצא רב אורתודוקסי, וגם שקשה למצוא קשר ישיר ומוכח של פעילות בעלת תוכן נוצרי מפורש במעשיה של הקרן.

גם הטענה שבבוא הזמן הנוצרים ישתמשו במוניטין שהם קנו בתרומותיהם לשם העמקת הפעילות לכיוון הדתי, אין בה יותר מאשר חשד.

הטענה שאין לקבל צדקה מגויים, אף על פי שהיא נכונה להלכה, אין בה די כדי לשכנע את מי שממילא מוכן לקבל כספי סיוע מגורמים חוץ-יהודיים.

הבעיה האמיתית, והעמוקה הרבה יותר הינה סמויה מן העין, ושורשיה נוגעים ליסודות חיינו.

מזה שנים רבות, מתפתח שיח של אהבה כלפי היהדות מצידם של נוצרים רבים, מכל הזרמים של הנצרות. נעשה מאמץ תיאולוגי אדיר מצדם של הנוצרים כדי להכיר בלגיטימיות של היהדות עבור היהודים, עד כדי ההסכמה לפעמים שיתכן שיהודי יזכה לחיי העולם הבא גם אם לא יאמין בישו. יש לשואה, וגם להקמת מדינת ישראל, חלק משמעותי בהתפתחות הזאת. בעקבות כך מושמעת על ידם בקשה של כביכול הדדיות: באותה המידה שהנצרות מכירה בלגיטימיות של היהדות עבור היהודים, כך עליכם היהודים, להכיר בלגיטימיות של הנצרות עבור הגויים, בתור הצינור של גאולתם נשמתם על ידי ישו. משום כך הם מבקשים להראות סימפתיה ליהדות ואף למפעל ההתנחלויות, ואף ליזום תפילות משותפות עם יהודים או לבוא אל בתי הכנסת להתפלל שם בנוסח התפילה היהודי, לישו. מבחינתם הם מכריזים על כך שהיהודים והנוצרים מתפללים לאותו אלוה, אלא שהם מאמינים שבהתפללם לאב, אף הבן מתייחד עמם. כך שהם מבקשים לעבוד עבודה זרה בשם היהדות, כפי שנהגו ה"מינים" בבתי הכנסת בימי חז"ל בטרם יצאו מכלל ישראל.

המטרה היא אם כן, הסרת הרתיעה הטבעית שחש כל יהודי נאמן כלפי התיאולוגיה הנוצרית. ביטול המחיצה הזאת היא זו שעשויה בבוא הזמן לאפשר השפעה נוצרית רבת היקף, ללא צורך במיסיון אקטיבי, של קניית נפשות על ידי מסירת נעליים חדשות לילדים במצוקה, כפי שניסו בעבר, ללא הצלחה רבה. השותפות בהנאות הבאות מהכיוון הזה, מחזקת את מגמת הטשטוש בין היהדות לנצרות.

מאחר וקיימים ברובד הסוד של היהדות מקורות המצביעים על השפעה של תיקון עולם דרך הנצרות, ומקורות אלה חשופים היום בפני הכל, יהודים ונוכרים כאחד, מתפתים נאיביים בתוכנו, ובכללם בעלי סמיכה לרבנות, לספק את אותה בקשה ללגיטימיזציה שבאה מצדם של הנוצרים, ואף ראשי הקרן לידידות שותפים למהלך הנפשי הזה. יש לזכור ולשנן שהיהדות תמיד הבחינה באופן חד ביותר בין הלכה לאגדה. אותו הרמב"ם, המבאר בתחום האגדה שיש לנצרות תפקיד בתיקון העולם, הוא בעצמו הרמב"ם הפוסק בבהירות שהנצרות הינה עבודה זרה למהדרין.

הבה נזכור שלא קיימת הדדיות ושותפות גורל בין היהדות לנצרות. בעוד שהנצרות זקוקה ליהדות לשם הגדרת עצמה, היהדות אינה זקוקה לנצרות כדי לדעת מי היא.