מקורות אגרת הקודש המיוחסת לרמב"ן

י"ג בסיון תשע"ד

שאלה:

רציתי לשאול את הרב אודות הרעיון העוטף את אגרת הקודש המיוחסת לרמב"ן, שאופי הילדים וחייהם מושפעים ממחשבות הוריו בשעת זיווגם. האם לרעיון זה מקור ממקורותינו או שהוא דעה מדעית שהייתה מקובלת בימי הביניים? במקרה הראשון, האם רעיון זה מחייב אותנו להאמין בו, או שיש לומר שאף חז"ל האמינו בו על פי מדע ימיהם?


תשובה:

לפי הרב קוק מידות ראיה, ע' אמונה, א נלמד מ"והתקדשתם והייתם קדושים". והראה הרצי"ה את מקורו ברמב"ם דעות פ"ה ה"ה, ובזוהר קדשים פ.

זו לא אמירה מדעית, וגם חז"ל לא ראוה ככזאת, כי אם עניין נשמתי, שאינו שייך לתחום הבדיקה הנסיונית. מי שאינו מאמין בכך, מן הסתם אינו כופר, אע"פ שהאמת עם חז"ל בעניין זה.