הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על מלחמה - מתוך ספר "אורות"


תמוז תשע"דהקלטת וידאו