הרב אורי שרקי

דברים - "שפת אמת" על תרגומים של התורה לשפות זרות


אב תשע"ד


הקלטת וידאו