לשונות של זירוז הגאולה

י"ז באב תשע"דשאלה:

איך אנו מתפללים "ומהר לגאלנו" ועוד לשונות של זירוז הגאולה, וכן התחושה והתקוה העממית המושרשת בנו שבכל רגע ורגע תהליך הגאולה יכול להתממש במילואו, כשיש מקורות על התקדמות הגאולה קימעא קימעא, ועל הגדלות שבכך?


תשובה:

"מהר" אינו סותר קימעא קימעא. כי יש שלבים בגאולה שצריך להזדרז בהם כמבואר במהר"ל במספר מקומות.