מנהג והלכה עבור בעל תשובה

ג' באלול תשע"ד, כ"ג בניסן תשע"השאלה 1:

אני חזרתי בתשובה לפני כמה שנים, אך לא קבלתי כמעט שום מסורת מההורים שלי, כך שאיני נוהג ע״פ מנהג ספציפי. אמנם, החלטתי לנהוג ע״פ הפסקים של הרב עובדיה יוסף זצ״ל, אך לפני מעט זמן אני מרגיש התלבטות גדולה על כך. אכן, מצד אחד אני מרגיש מנותק ממנהגי אלג׳ריה (ומניח שכעת שחזרנו לארץ כולנו צריכים לנהוג ע״פ מנהג אחיד), אך מצד שני לא נוח לי לחיות בצורה כה מנותקת מדרכי אבותי. לכן אני פונה לרב כדי שיציעה לי את האלטרנטיבה הנכונה עבור נושא הנ״ל. ואם אני צריך לחזור למנהג אבותי, אם הרב יכול להסביר לי למה זה כ״כ חשוב, כמובן לאור מצבי.

תשובה 1:

פסיקה הלכתית היתה מאז ומתמיד על פי מנהג אבות. גם ההלכה של הרב עובדיה יוסף בנויה על שתי טענות: א) הספרדים קבלו על עמם הוראות מרן", הרי לך מנהג אבות, ב) הלכה כמרן בא"י.

בלי להיכנס לויכוח המהותי בדבר צדקת הטענות הנ"ל, מכיון שהתחלת את דרכך החדשה בלי מסורת, מותר לך לנהוג לפי דעת הרב עובדיה יוסף. אך אם ברצונך לשנות ולשוב למנהג אבותיך, הדבר תלוי. אם סברת שאתה מחוייב מן הדין לנהוג כרב עובדיה, אינך צריך התרת נדרים. אך אם סברת שאמנם אינך מחוייב אבל כך רצונך לנהוג, אינך יכול לשנות ללא התרת נדרים.

מנהג אבות הוא הנאמנות לשרשרת הדורות שהביאה אותך עד הלום.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

1. משפחה מקהילה מסוימת שההורים פחות מקפידים בצורה מדויקת על המסורת, האם צריך ללמוד מה פסקו רבני הקהילה הקדומה בארצות הנכר ולפסוק ע"פ זה? כן.

2. אם כן, מה תועלת יש בלימוד ספרי קיצורי הלכות של רבנים שונים שלא מהקהילה? הרחבת הדעת.