הרב אורי שרקי

הקדמה לספר "גבורות ה'" למהר"ל פראג - למה לא מלמדים "מעשה בראשית" בשלושה


תשרי תשע"הוידאו