מכון מאיר, סדרות שיעורים שנתיות בחודשי אלול ותשרי. וידאו ואודיו.