מכון מאיר, סדרות שיעורים שנתיות בחודשי אלול ותשרי. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.