הרב אורי שרקי

וישלח - הראי"ה קוק על מעשה ראובן


כסלו תשע"ה


הקלטת וידאו