הרב אורי שרקי

ספר "מורה נבוכים" לרמב"ם על השמות של הקב"ה


טבת תשע"ההקלטת וידאו