הרב אורי שרקי

ויגש - מנהיגות יהודה ומנהיגות יוסף


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו