הרב אורי שרקי

ויגש - יוסף כ"יהודי החצר"


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו