הרב אורי שרקי

בשלח - מלחמת עמלק


אדר תשע"ה


הקלטת וידאו