האם נ"ך וחז"ל הושפעו מזורואסטריות?

כ"ו באדר תשע"ה

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

שמעתי טענות של השפעה זורואיסטית ודתות דומות על הספרים המאוחרים יותר בנ"ך ועל חז"ל. לדוגמה, המרכזיות של המלאכים והופעת השטן בספרי הנ"ך המאוחרים. אלה דברים מפורשים בחז"ל ששמות המלאכים עלו מבבל. לאמור שגלות בבל היא מפעולות ההשגחה להעלות את ניצוצות הקודש שבזורואסטריות. כמו כן, הגמרא אומרת על הפסוק "משה איש האלוהים" שמחציו למטה איש, מחציו ומעלה אלוהים (גם הגארטל נועד להפריד בין שני חציי הגוף). האין זו השפעה זורואיסטית מובהקת? לא. שאלת הדואליות בנפש האדם היא קדומה לניסוח הזורואסטרי.


תשובה:

עיין ספר באר הגולה למהר"ל באר שני שמתייחס להלכות דומות.