הרב אורי שרקי

ויקרא - חטאת המנהיגים


ניסן תשע"ההקלטת וידאו