האם מותר ליהודי לנגן בחמת חלילים?

כ' באלול תשס"ו

שאלה 1:

האם מותר ליהודי לנגן בחמת חלילים? זכורני כשהייתי ילד סבתי ז"ל אמרה לי כי זה אסור.

תשובה 1:

לא ידוע לי על כל איסור שהוא. אולי המחמירים בזה נוהגים חסידות שלא להכניס לפה מה שבא מבהמה אסורה, אבל לעיקרו של דין אין כאן איסור כיון שאינו ראוי למאכל.

שאלה 2:

מהם חלילים שסופדים לעכו"ם בהלכות ע"ז לרמב"ם? האם הכוונה לחמת חלילים?

תשובה 2:

אלו חלילים רגילים שהשתמשו בהם בהלויות של גוים.